Sådan bruger du vores barkflis korrekt

Vi tilbyder barkprodukter fra bl.a. fyr, gran, pinje og lærk, som stammer fra bæredygtige kilder. Barken bliver produceret i savværker, hvor den skrælles fra træstammerne og efterfølgende bliver sorteret i den ønskede størrelse og kvalitet.

Barkflisen lagres under kølige og tørre forholde og skal være beskyttet mod vejr. Derudover skal man være opmærksom på, at den ikke kan komme i kontakt med overflade- og grundvandet.

Fordele ved barkflis

Ukrudtsbekæmpelse: Barkflis er ideel til bekæmpelse af ukrudt. Et lag af barkflis ovenpå bedet hæmmer ukrudt og mindsker arbejdsbyrden.

Gødning: Barkflis kan bruges tillangvarig gødning, idet den langsomt omdannes til muld. Barkflisens næringsstoffer sikrer planternes vækst og forbedrer jordens struktur.

Beskyttelse af jord: Et lag af barkflis på bedet skaber et fugtigt og varmt klima, der forhindrer udtørring af jorden om sommeren og hård frost om vinteren. Barkflisen skaber de ideelle forholde for mikroorganismer, som forbedrer jordens kvalitet og gør den mere frugtbar.

Anlæggelse af stier: Stier af barkflis har mange gode egenskaber. Den forhindrer dannelse af vandpytter og giver et skridsikkert underlag. Ydermere har barkflisen en isolerende effekt, der er velegnet som underlag til udendørs arrangementer i den koldere årstid.

Dekoration: Barkflis kan anvendes som dekoration og design til mange former af have- og anlægsarbejde. 

Anvendelse af barkflis

Barkflis kan anvendes på alle typer af jord året rundt. Flislagets tykkelse afhænger af træsorten, stykkernes størrelse og anvendelsesområdet. Som tommelfingerregel kan der siges, at laget skal være mellem 5-10 cm. Generelt gælder: For meget barkflis forhindrer luftcirkulationen og planternes vandforsyning, for lidt barkflis reducerer den positive effekt. Efter 3 til 4 år bør barkflisen suppleres af et ny lag, for at opretholde effekten.

Før barkflisen anvendes skal jorden løsnes og eventuelt ukrudt skal fjernes. Barken må kun anvendes på overfladen og ikke i selve jorden.

Ved brug af fyrbark er det især vigtig at tilsætte langsomt virkende kvælstofgødning (f.eks. hornspåner) før anvendelsen af flisen, da fyrbarken kan optage kvælstof fra jorden. På denne måde forhindres senere opstående kvælstofmangel og hæmmet plantevæksten.

Vores erfaring viser at 1 kubikmeter barkflis (1.000 liter) er nok til at dække et areal på 15 kvadratmeter med et gennemsnitlig lag på 7,5 cm.

Barkflis varianter

Vores barkflis fås i flere varianter (fyr, gran, pinje og lærk) og størrelser alt efter behov og anvendelsesområde.

Vi skelner mellem forskellige knusnings- eller hugningsgrader

Råbark
Råbark, også kaldet skrællet bark, har den mindst forarbejdningsgrad og opstår under mekanisk afbarkning. Grundet dens grove struktur er barkflisen velegnet som beskyttende lag på f.eks. byggepladser langs motorveje eller i sammenhæng med beskyttelse af natur- og skovområder.

Grov barkflis (grov sortering)
Grov barkflis har en størrelse mellem 20-80 mm eller 40-80 mm. Denne størrelse bruges gerne til legepladser og anlæggelse af stier.

Medium barkflis (mellem sortering)
Medium barkflisen har en størrelse mellem 00-40 mm, 10-40 mm, 20-40 mm, 00-60 mm, 10-60 mm og 20-60 mm. Denne størrelse er velegnet til afdækning af åbne og grønne arealer samt buske og træbeplantning.

Mini barkflis (fin sortering))
Mini barkflisen har en størrelse mellem 00-20 mm og 10-20 mm. Barkflisen bruges til at afdække bede med roser og stauder.