Danmark

Lokal tilstedeværelse på et internationalt marked

Vores langsigtede mål er at udvide Brüning | Gruppen fra Tyskland til resten af Europa. For at opfylde dette mål, har vi taget vores europæiske engagement og overført det til Brüning-International GmbH.

Brüning Groups internationale kontor er placeret i København, da hovedstaden har en vigtig strategisk positionering som erhvervsklynge i Nordeuropa. Infrastrukturen og den centrale beliggenhed tæt på myndigheder og potentielle samarbejdspartnere, har medvirket til placeringen i København.

Brüning Group Danmark ApS består på nuværende tidspunkt af et team på tre kompetente fagfolk.

Ydelser og produkter hos Brüning Group Danmark ApS

Købes:
    -Affaldstræ
    - Rester fra skovdrift og tømmerindustrien
    - Flis (skovflis, grov flis, mm.)
    - Erhvervsaffald
    - Have-parkaffald

Levering og forsyning:
    - Biomasse til kraftvarmeværker og fjernvarmeværker
    - Affald til forbrændingsanlæg
    - Barkflis til bl.a. havecentre, byggemarkeder og gartnerier

Produkter:
    - Træflis (frisk og teknisk tørret)
    - Træpiller
    - Barkflis

Spørgsmål

Kontakt:

CVR 36896604

+36 94 41 38
info@bruening-group.dk

Brüning | Group Danmark ApS
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup, København


* Skal udfyldes