Danmark

Lokal tilstedeværelse på et internationalt marked

Vores langsigtede mål er at udvide Brüning | Gruppen fra Tyskland til resten af Europa. For at opfylde dette mål, har vi taget vores europæiske engagement og overført det til Brüning-International GmbH.

Brüning Groups internationale kontor er placeret i København, da hovedstaden har en vigtig strategisk positionering som erhvervsklynge i Nordeuropa. Infrastrukturen og den centrale beliggenhed tæt på myndigheder og potentielle samarbejdspartnere, har medvirket til placeringen i København.

Brüning Group Danmark ApS består på nuværende tidspunkt af et team på tre kompetente fagfolk.

Ydelser og produkter hos Brüning Group Danmark ApS

Købes:
    -Affaldstræ
    - Rester fra skovdrift og tømmerindustrien
    - Flis (skovflis, grov flis, mm.)
    - Erhvervsaffald
    - Have-parkaffald

Levering og forsyning:
    - Biomasse til kraftvarmeværker og fjernvarmeværker
    - Affald til forbrændingsanlæg
    - Barkflis til bl.a. havecentre, byggemarkeder og gartnerier

Produkter:
    - Træflis (frisk og teknisk tørret)
    - Træpiller
    - Barkflis

Spørgsmål

Kontakt:

CVR 36896604

+36 94 41 38
info@bruening-group.dk

Brüning | Group Danmark ApS
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup, København


Jeg har læst privatlivspolitikken. Jeg giver hermed samtykke til og accepterer at mine persondata bliver indsamlet og gemt. En overgang til tredjemand finder ikke sted.

Bemærk: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via e-mail til info@bruening-gruppe.de.

* Skal udfyldes