Bulklast og affald

Vi skiller os ud

Vi er eksperter i transport af bulklast af enhver slags. Gennem vores mangeårige erfaring, kan vi her trække på vores store kendskab, hvilket vi beviser dagligt.

Vi afhenter og transporterer:

    - Grønt affald
    - Biobrændsel
    - Træflis
    - Affaldstræ
    - Savsmuld
    - Kompost
    - Træpiller
    - Erhvervsaffald
    - Barkflis

Bulklast af alle former

Når det kommer til transport af bulklast, er vi godt positioneret. Om det er træflis (link), savtrærester (link), Barkflis (link) eller brændsel (link), for os er ingen ladning for stor, og inden vej for lang.

Overblik over materialer som vi transporterer:

- Grønt affald/landskabsmateriale

- Brændsel

- Træflis

- Gammelt træ A I - A IV

- Barkflis: Barkmuld; Råbark

- Savsmuld

- Kompost

- PET baller; PET briketter

- Træpiller

Affald - vi skaffer det af vejen

Affald er ikke blot affald. Miljøstyrelsen skelner her mellem farligt og ikke-farligt affald. Om affaldet klassificeres som farligt affald, er bestemt i henhold til lovgivningen. Affald klassificeres som farligt affald, hvis der er en eller flere fareanvisninger på.

Vores logistik kan håndtere transport af affald i henhold til § 53 Genbrugsloven, om affald der ikke er under opsyn. 

Spørgsmål og kontakt

Foruden transport af bulklast, kan vi også transportere andet gods og varer. Kontakt os gerne, og vi hjælper dig videre.Jeg har læst privatlivspolitikken. Jeg giver hermed samtykke til og accepterer at mine persondata bliver indsamlet og gemt. En overgang til tredjemand finder ikke sted.

Bemærk: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via e-mail til info@bruening-gruppe.de.

* Skal udfyldes