Affald

Vi aftager erhvervsaffald

Brüning Group aftager affald fra industrien for at genanvende det som energiressource på kraftværker. Derfor bortskaffer vi boligaffald, have-parkaffald og affald fra industrien.