Erhvervsaffald

Vi modtager kommercielt- og industriaffald til termisk anvendelse.
Kommercielt- og industriaffald betegner produktionsbestemt affald, som opstår i håndværks-, handel-, industri- og servicesektorerne. Oftest omhandler det farligt affald som kun kan opbevares på specielle depoter for farligt affald, eller som kan bortskaffes via specifikke forbrændingsanlæg. 

Oprindelse

Byggeaffald, anlægsaffald, udgravet jord, hospitalsaffald og indpakningsmaterialer af plastik, udgør en stor del af industriaffaldet. Også affald fra miner, den kemiske industri og byggebranchen er omfattet af industriaffald.

Spørgsmål og kontakt

Vi er din samarbejdspartner når det kommer til bortskaffelse af kommerciel- og industriaffald. Minimumsmængden svarer til lasten på en lastvogn. Du kan kontakte os på telefon 36 94 41 38, hvor vi også gerne besvarer eventuelle spørgsmål. I tilfælde af affald som gips, papir eller plastik, kan vi også finde frem til en individuel løsning. Vi ser frem til din forespørgsel.Jeg har læst privatlivspolitikken. Jeg giver hermed samtykke til og accepterer at mine persondata bliver indsamlet og gemt. En overgang til tredjemand finder ikke sted.

Bemærk: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via e-mail til info@bruening-gruppe.de.

* Skal udfyldes