Affaldstræ

Vi køber dit træaffald

Hos Brüning Group afhenter vi gerne affaldstræ. Vi leverer råmaterialerne til genbrug i produktionen eller til forbrænding hos vores kunder inden for forbrændingsanlæg og kraftvarmeværker. Affaldstræ bliver inddelt i kategorierne A1-A4.