Råmaterialer til genanvendelse og termisk energi

Bæredygtighed driver os

Genanvendelige råmaterialer har oplevet en højkonjunktur grundet klimaforandringer og en politisk dagsorden med fokus på cirkulær økonomi. Vi gør også hvad vi kan, for at fremme en bæredygtig udnyttelse af de eksisterende ressourcer. Derfor kan vi tilbyde regelmæssig aftagning af affaldstræ og haveparkaffald til materiel produktion og termisk energi.

Vi er altid opmærksomme på at benytte genanvendelige råmaterialer, i forskellige faser. Denne tilgang er kendt under det tekniske udtryk 'kaskadeudnyttelse', og står for en effektiv og bæredygtig udnyttelse af råmaterialer. Kvaliteten af råmaterialerne er med til at bestemme deres anvendelse. Trærester af en høj kvalitet bliver sendt til viderebehandling i trævareindustrien, mens trærester af en mindre kvalitet bliver sendt direkte til termisk anvendelse. På denne måde er vi ikke kun med til at reducere miljøpåvirkningen, men vi opnår også en højere merværdi af vores produkter som træaffald samt sav- eller skovrester.

Vores produktsortiment vokser kontinuerligt, og bliver konstant optimeret.