Fuld og delvis levering til kraftvarmeværker og anlæg

Vi har mere end 20 års erfaring med forsyning til energisektoren – i dag distribuerer og administrerer vi mere end 1.5 millioner tons biomasse og affald i Europa.

Ved forsyning til et kraftvarmeværk, forlanges en meget høj kvalitet inden for planlægning af tid og volumen. Dette er noget vi er meget opmærksomme på, idet et anlæg er afhængig af en pålidelig og fleksibel leverandør. Hvis anlægget står stille, kan det føre til øget omkostninger - og det er netop det vi gerne vil undgå!
For at imødekomme disse krav, har vi udviklet en pakkeløsning til kraftvarmeværk. Her udvikler vi et enkelt forsyningskoncept, som er tilpasset individuelt til kraftværket. Vi tager os af den daglige levering, hvor konceptet er opbygget ud fra kraftværkets tekniske krav og betingelser.

Som modtager af denne opgave, nyder du store fordele, idet vi systematisk indkøber alle materialerne til dit kraftvarmeværk, så vi på denne måde undgår materialemangel, eller -overflod. Endvidere vil vores pålidelige team sørge for en optimeret levering op til helligdage og inspektioner, for at sikre at anlægget kører problemfrit.