Energi fra Skovtrærester

Brug vedvarende ressourcer effektivt

Ved skovforvaltning, vil der regelmæssigt være trækroner som ikke er interessant for viderebehandling i trævareindustrien. Vi er dog altid interesseret i disse materialer, da de er vigtige råmaterialer til termisk anvendelse i Bio-energi varmekraftværkerne. Hvis du i dit skovbrug, skovforvaltningsvirksomhed, eller i din skovplejevirksomhed har ekstra kapacitet af skovtrærester, vil vi gerne høre fra dig. Vi vil med glæde arrangere et møde på din location.

Oprindelse

Udtrykket skovtrærester, dækker over trærester som er opsamlet i forbindelse med fældning, rydning, skovvedligeholdelse, eller efter et uvejr.

Disse trærester kan defineres som trækroner eller -rødder, træer og materiale som er faldet i forbindelse med sne- eller stormvejr, og som alle vil blive leveret som klassisk energitræ.

Krav til termisk anvendelse

For at skovtrærester kan bruges til termisk anvendelse i Bio-energi varmekraftværker, skal det være fri for forurening som metal, jord, sten, rødder, blade, gammelt træ, afklippet græs og lignende.

Normalt vil vi forarbejde vejbeskæringer eller træ fra vedligeholdelse direkte i området til træflis, og herefter levere det til de Bio-energi varmekraftværker som vi samarbejder med i regionen. På denne måde undgår vi lange transportveje, og satser samtidig på lokale forsyninger af råmaterialer.

Krav til afhentning

For at vi kan forberede skovtræresterne på en optimal måde, skal træet være indsamlet lodret, tæt ved vejen. Højden på stakkene må maksimalt være 4 meter, og der må ikke være fremmedlegemer såsom rødder, gammelt træ, metal, jord, sten eller lignende. Den fræser som vi organiserer, vil arbejde direkte fra disse stakke, hvor den vil skære materialet i stykker og herefter læsse det på en lastbil med glidende gulv, eller i en container. Lastbilen vil herefter bringe træflisen enten direkte til kraftværket, eller til en lagerplads hvor det enten bliver viderebehandlet, eller tørret.

Spørgsmål og kontakt

Du har skovtrærester i mængder af omkring 300 kubikmeter? Så er vi din pålidelige aftager. Skulle du have mindre træmængder som kommer uregelmæssigt, hører vi også gerne fra dig. Vi vil altid finde frem til en passende løsning til dig! Kontakt os på 36 94 41 38, eller udfyld vores formular!Jeg har læst privatlivspolitikken. Jeg giver hermed samtykke til og accepterer at mine persondata bliver indsamlet og gemt. En overgang til tredjemand finder ikke sted.

Bemærk: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via e-mail til info@bruening-gruppe.de.

* Skal udfyldes