Træ fra skovbrug og landbrug

Vi køber flis og resttræ fra skovdrift

For at udnytte naturens ressourcer optimalt, kan resttræ fra skovdrift bruges til energiproduktion. Hos Brüning Group formidler vi kontakten mellem flisproducenter og afsætningsveje. Derfor er vi interesseret i at købe dit flis, hvor vi administrerer hele processen for dig. 

Oprindelse

Flisproduktion sker primært i forbindelse med fældning, rydning og vedligeholdelse i forbindelse med skovdrift samt som biprodukt fra tømmerindustrien.

Inden for flis til termisk anvendelse på kraftværker kræves i højere grad certifikater inden for skovdriftens bæredygtighed. Derfor er Brüning Group både FSC og PEFC certificeret og sikrer dermed produktets oprindelse. På vores fakturaer fremgår træets oprindelsessted altid. 

Kvalitetskrav

For at flisen kan bruges til termisk anvendelse på værkerne, skal det være fri for forurening som metal, jord, sten, rødder, blade, affaldstræ, afklippet græs og lignende.

Ydermere skal størrelserne stemme overens med kundens krav. Derfor tilbyder Brüning Group flis efter Danmarks godkendte kvalitetsbeskrivelse for brændselsflis. 

Krav til afhentning

Hakket flis skal stables i bunker og underleverandøren skal have en maskine til rådighed, der kan lade lastbilen.

Hele skovrester, såsom stammer, skal stables i vejkanten således at flishuggeren kan bearbejde materialet og læsse direkte på lastbilen (se billeder). Maksimal højde for bunken er 4 meter. 

Spørgsmål og kontakt

Vi hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål til emnet om vedvarende energi, eller har brug for professionel rådgivning. Vi er din pålidelige Bio-energi partner, og finder altid den rigtige løsning! Du kan komme i kontakt med os på 36 94 41 38, eller gennem vores formular.Jeg har læst privatlivspolitikken. Jeg giver hermed samtykke til og accepterer at mine persondata bliver indsamlet og gemt. En overgang til tredjemand finder ikke sted.

Bemærk: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via e-mail til info@bruening-gruppe.de.

* Skal udfyldes