Virksomhedens Politik og Filosofi

Faktorer der skiller os ud

Vi leverer og bortskaffer bulkvarer inden for energisektoren til både vores kunder og leverandører, på en både bekvem og enkel måde.

Hos os er personen vigtig i virksomheden. Vi sørger for vores handler internt er orienteret både mod kunden og medarbejderen, og lægger stor opmærksomhed på vores miljø og omgivelser.

Vores mission bygger på følgende kærnepunkter: 

Medarbejdere

Innovation

Vores medarbejdere er vores vigtigste kapital, og de har meget fortrolighed. Vi fremmer en utraditionel tilgang til tingene og en innovativ handling.

Selvrealisering.

Arbejde er ikke kun et mål i sig selv, men det giver også mennesker mulighed for selvrealisering. Vi fremmer og støtter efteruddannelse af vores medarbejdere.

Kollaborativt lederskab

I vores virksomhed stræber vi efter kollaborativt lederskab. Alle beslutninger træffes indenfor rimelig tid, med hensyntagen til alle informationer og med henblik på vores målsætninger. Vi har regelmæssige personlige samtaler med vores medarbejdere, hvor de modtager feedback, anerkendelse og information.

Ansvar

Foruden det overordnede ansvar for at lede virksomheden, er vores ledere også forpligtet til at sikre, at alle vedtagne regler overholdes, samt at alle opgaver og projekter, selv ved modgang, ender med en succes.

Dialog

Alle medarbejdere og ledere arbejder sammen med en klar dialog, hvilket betyder rettidige informationer om nye tiltag og ændringer. Ændringer på markedet, uventede begivenheder, konflikter og problemer, ser vi som en mulighed for at forbedre os.

Arbejdsmiljø

Vi har lige arbejdsvilkår for alle, hvilket er med til at fremme arbejdsmiljøet og medarbejdernes velbefindende.

Sammenhold

Vores medarbejdere bliver værdsat. I individuelle samtaler lytter vi til vores medarbejdere, påskønner deres ideer og respekterer dem. Vores "Brüning specifikke kultur" er en del af vores unikke holdånd.

Kunder

Vores mange ydelser er også med til at hjælpe vores kunder. Vi er PEFC-certificeret, og følger dermed målet om en forsvarlig skovforvaltning. Når vi køber varer hjem, sørger vi så vidt muligt for at det drejer sig om varer der ikke er forurenede. Endvidere har vi af- og pålæsningspunkter med regelmæssige afstande, for at have bedre arbejdsbetingelser, samt en bedre produktion af materialerne.

Miljø

Vi arbejder konsekvent på at minimere de miljømæssige påvirkninger af vores arbejde, og forventer den samme indstilling fra vores samarbejdspartnere. Vi investerer i at sikre en korrekt livscyklus. Som en del af virksomhedens planer, går vi efter at realisere energieffektive og ressourcebesparende koncepter. Vi har en åben dialog med vores partnere. Vi arbejder på at videreudvikle vores miljømæssige påvirkninger samt vores administrationssystem, og bruger derfor alle nødvendige ressourcer på dette. Vi er forpligtet til at gennemføre alle krav, både juridisk og kontraktmæssigt.