Plast

Professionelt genbrug

Plast

Professionelt genbrug

Plast består hovedsageligt af makromolekyler, og afhængigt af udvælgelsen og fremstillingsprocessen, har de forskellige egenskaber. Disse egenskaber omfatter temperaturbestandighed, formbarhed, hårdhed, elasticitet og brudmodstand.

I løbet af 65 år (1950-2015) blev der produceret omkring 8,3 milliarder ton plast på verdensplan – det svarer til omkring 1 ton pr. indbygger af verdens befolkning. Ansvarlig håndtering, som altid skal ende/starte med genbrug, er så meget desto vigtigere.

HDPE

HDPE står for High Density Polyethylene, og tilhører gruppen af polyolefiner.

Typiske kendetegn er høj syrebestandighed, stabilitet og modstandsdygtighed.

Men HDPE begynder at smelte ved en temperatur på omkring 125 °C, hvilket er et relativt lavt smeltepunkt for plast.

Vi kan finde HDPE hver dag i form af husholdningsapparater, havemøbler og legetøj, men tønder og olietanke er også fremstillet af denne alsidige plast.

LDPE

LDPE står for Low Density Polyethylene og stammer som HDPE, også fra gruppen af polyolefiner.

På grund af sin temperaturbestandighed (-40 °C til 95 °C) er LDPE særdeles velegnet til hverdagsbrug.

Vi ser det generelt i form af emballagematerialer, men den gule pose er også lavet af LDPE-folie.

Eftersom LDPE-folie er særdeles velegnet til genanvendes, ser vi det som vores pligt at sikre, at regranulater genindvindes gennem handel.

PET

Polyethylenterephthalat, forkortet PET, er en termoplast fra polyestergruppen.

PET har et smeltepunkt på omkring 250 °C, og er praktisk talt uopløseligt i vand.

Desværre kender vi alle også billederne af enorme mængder PET-flasker i vores planets have. Ud af de omkring 300 millioner plastikflasker der produceres årligt, ender omkring 10 millioner i havene. For aktivt at imødegå dette problem, forpligter vi os til ansvarlig PET-genanvendelse.

Hvor

med denne plast?

Vi markedsfører det meste af materialet inden for grænserne i Europa, hvilket også kræves af miljømyndighederne. Vores kunder er for det meste forarbejdningsvirksomheder. Disse forarbejder produkterne igen som regranulater, som derefter går til sammensætninger. Dermed fremstilles der slutprodukter såsom shampooflasker, affaldssække osv., vi eksporterer sorteret plast til Tyrkiet, Hong Kong, Malaysia og Indonesien. Alle købere har importlicenser og kan identificere sig iht. R3-systemerne. I forbindelse med sorterede varer med et indhold af fremmedlegemer på mere end 2 %, skal vi anmelde det til eksport.

Kvalitet

hører til standarden

Med kvalitetsstandarderne skelnes der mellem “enkelttype plast” og “sorteringskvalitet”. Enkelttypet plast kan forarbejdes direkte. Sorteringskvaliteten refererer til flere forskellige plasttyper som er blandet i et læs, eller hvor andre urenheder såsom papir osv. også indgår. Disse kan ikke forarbejdes direkte. Det skal først sorteres efter plasttyper, papir og eventuelt affald (udkast).

Derefter skal kvaliteten vurderes efter farve og forureningsgrad (snavset eller ikke snavset). Til gengæld kan hvide eller gennemsigtige regranulater fremstilles af hvid eller gennemsigtig plast. Der kan dog kun fremstilles sorte regranulater af alle andre farver.

Tal

og fakta

I 2018 var den gennemsnitlige andel af genanvendt plastaffald i EU anslået til at være 42 %.

Ifølge det europæiske direktiv om emballage og emballageaffald, er målet for genanvendelsesprocenten sat til 50 % i 2025 og 55 % i 2030.

Derudover skal kravene i emballageloven (VerpackG) fra Tyskland også overholdes. De er endnu mere ambitiøse, og har siden 2019 krævet en genanvendelsesprocent for plastemballage på 58,5 %. Dette krav blev opfyldt i 2019. Fra 2022 vil denne procentdel dog stige til 63 %.

Transport

professionel & variabel

Som regel læsser vi materialet i presenningsvogne eller lastbiler med bevægeligt gulv (hvis der er tale om løst gods). Til eksport læsser vi i 40 fod høje oversøiske kubecontainere.

Kontakt