FÆLLES REJSE

Til succes

CODE OF CONDUCT

Beskriver de grundlæggende værdier for vores handlinger

For at leve op til vores ansvar for en etisk upåklagelig forretningsadfærd har vi taget endnu et skridt: indførelsen af en Code of Conduct. Dette dokument repræsenterer Brüning-gruppens fast forankrede forpligtelse til integritet, gennemsigtighed og sociale ansvar.

Code of Conduct fungerer som en retningslinje for alle medarbejdere, samt de enkeltpersoner og virksomheder, der gør forretninger med os, for at sikre-, at vores daglige handlinger er baseret på de højeste etiske standarder.

Code of Conduct omfatter retningslinjer og principper for forskellige standarder, overholdelse af love og regler samt miljøbeskyttelse. Det afspejler vores overbevisning om, at bæredygtig virksomhedssucces kun kan trives på et fundament af oprigtigt praktiserede værdier.

Implementeringen af Code of Conduct understreger vores bestræbelser på at have en positiv indvirkning på de områder og brancher, vi opererer i, og på samfundet som helhed.

NYHEDER

FRA KONCERNEN