Blandet byggeaffald

Vi bygger med affald.

Beskrivelse

Denne affaldsstrøm omfatter alle former for affald – byggematerialer såsom rør, konstruktionselementer, tekstiler, plast, gips og træ.

constructionwaste

Oprindelse

Alt affald som opstår i byggebranchen, både ved nedrivning og demontering samt opførelse af nye bygninger og objekter.

Udnyttelse

Disse skal som udgangspunkt være teknisk sorteret efter den gældende erhvervsaffaldsbekendtgørelse. Alle genanvendelige komponenter frasorteres, og føres tilbage i kredsløbet som sekundære råstoffer. De restprodukter der ikke kan genanvendes, bruges til en termisk udnyttelse i kraftværker til at producere energi.

constructionwaste1
Kraftwerk_iStock_000014324358

Lovbestemmelser

Oparbejdningspligt i henhold til erhvervsaffaldsforordningen (GewAbfV)

Kontakt