Grantræsbark

Stedsegrønne nåletræ

Oprindelse

Fra Tyskland og hele Europa:

  • Savværker
  • Papirproduktion
Savværk

Egenskaber

  • Granbark har en fibrøs struktur. Endvidere er det mørkere og tyndere end fyrbark.
  • pH-værdien fra granbarken ligger i det svagt sure til neutrale område
  • ph-værdien er fordelagtigt for de fleste planter, fordi de nødvendige næringsstoffer er frit tilgængelige i jorden

Anvendelse

  • Råmateriale til produktion af muld og barkflis
  • Jordafdækning til større flader
  • Termisk anvendelse som brændemiddel i biomassekraftværk 
Biomassekraftværk

Kontakt