Rådgivning

Erfaring møder fremsyn

Vi har observeret markedet i årevis og endda været med til at forme det. Takket være vores mange partnere har vi et bredt netværk og adgang til et væld af data om regioner, sæsonudsving og efterspørgselsmængder. Det giver os mulighed for at trække på en enorm viden.

Vores konsulentydelser er primært rettet mod kraftværker. Idriftsættelsen er planlagt ned til mindste detalje. Det omfatter feasibility-undersøgelser på forhånd samt prisudvikling eller logistiske udfordringer. Vi deler vores viden om disse emner og rådgiver operatørerne af kraftværket.

Vedvarende energi er vores fremtid. Med energiomstillingen står mange kraftværksoperatører over for udvidelse eller konvertering. 

Vores kunder, som vi rådgiver, omfatter kendte energiselskaber, byer og kommuner, men også privatdrevne kraftværker. For mange af dem er handling afgørende, og vi vil guide dig gennem denne fase.

Din fordel:

  • Vi har mange års erfaring inden for styring af  materialeflow af bulkmaterialer.
  • Vi har stor ekspertise inden for regional distribution af biomasse.
  • Vi rådgiver nye projekter om valg af brændemiddelsblandinger.