Rådgivning

Erfaring møder fremsyn

Vi har observeret markedet i årevis og har endda en vis indflydelse på det. Takket være vores talrige partnere har vi skabt et netværk over hele linjen, og besidder derfor omfattende data om regioner, sæsonudsving og efterspørgselsmængder. Vi trækker derfor på en enorm viden.

Inden for rådgivning henvender vi os primært til kraftværker. Idriftsættelse er planlagt ned til mindste detalje. Dette omfatter forudgående undersøgelser samt prisudvikling eller logistiske udfordringer. Vi deler vores viden om disse emner og rådgiver operatørerne af kraftværkerne.

Vedvarende energi er vores fremtid. Med energiomstillingen står mange kraftværksoperatører over for udvidelse eller konvertering. 

Vores kunder, som vi rådgiver, omfatter kendte energiselskaber, byer og kommuner, men også privatdrevne kraftværker. For mange er handling uundværlig, vi følger dig gennem denne fase.

Din fordel:

  • Vi har mange års erfaring inden for styring af  materialeflow af bulkmaterialer.
  • Vi har stor ekspertise inden for regional distribution af biomasse.
  • Vi rådgiver nye projekter om valg af brændemiddelsblandinger.