Affald

Nem Bortskaffelse

Det starter altid med viljen til at bortskaffe affald. Det fremgår af loven om håndtering af affald i lukkede stofkredsløb (KrWG).

Disse ressourcer vil vi gerne udnytte. Uanset om det er til oparbejdning og genanvendelse eller til energiproduktion i moderne kraftværker. Vi overtager dit kommunale, erhvervs- og industriaffald og sender det til den relevante genbrugsvej. Vi finder også den rigtige rute for monofraktioner som gipsplader eller sømskrot med trærester fra metalseparation.

Alle disse materialer bruges til at genvinde sekundære råmaterialer og forsyner pålideligt erstatningsbrændstoffer og affaldsenergianlæg. Vi tilbyder dig løsningen til dit affald, fordi vi kan finde den rigtige genanvendelse til næsten alle affaldstyper.