Affald

Bortskaffelse gjort let

I starten er viljen der altid til at bortskaffe det. Sådan står der i loven om genbrugshåndtering (KrWG).

Disse ressourcer vil vi gerne udnytte. Uanset om det er til oparbejdning og genanvendelse eller til energiproduktion i moderne kraftværker. Vi overtager dit kommunale, erhvervs- og industriaffald og sender det til den relevante genbrugsvej. Vi finder også den rigtige måde for monofraktioner såsom gipsplader eller sømskrot med tilbehør i træ fra metaladskillelse. 

Alle disse stoffer bruges til at opnå sekundære råstoffer, og til dermed pålideligt at levere alternativ brændstof til affaldsvarmekraftværker. Vi tilbyder dig løsningen til dit affald, fordi vi kan finde den rigtige genanvendelse til næsten alle affaldstyper.