Affaldstræ A II

Overtrukket, malet eller lakeret

Egenskaber

I kategori A II af affaldstræ, finder du overtrukket, malet eller lakeret træ, samt møbler uden PVC. Materialet skal også være fri for halogen-organiske medier og træbeskyttelsesmidler.

Oprindelse

Alt forarbejdet træ, trævarer og produkter som møbler og køkkener hører under kategori A II. Dette kan f.eks. være gulvbrædder, dørblade og karme fra interiøret, loftpaneler og behandlede plader eller spåner. Spånplader med eller uden belægning samt krydsfiner ender også på genbrugspladserne i lagerområdet for A II-træ.

Udnyttelse

Affaldstræ i kategori II kan genanvendes, hvis de kemiske parametre i affaldstræbekendtgørelsen til produktion af træbaserede materialer overholdes. Dette hænger direkte sammen med en ren oparbejdning samt en god sortering af materialet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal materialet bortskaffes termisk i affaldstrækraftværker.

Kontakt