Affaldstræ A II

Overtrukket, malet eller lakeret

Egenskaber

Affaldstræ i kategori II omfatter overfladebehandlet, malet eller lakeret træ samt brugte møbler uden PVC-klæbemidler. Materialet skal også være fri for halogen-organiske medier og træbeskyttelsesmidler.

Oprindelse

Alt forarbejdet træ, træbaserede materialer, møbler og køkkener fremstillet af dem hører til affaldstræ kategori II. Det kan f.eks. være gulvbrædder, dørblade og karme fra indendørs områder, loftspaneler og behandlede brædder eller spåner. Ubelagte eller belagte spånplader og krydsfiner ender også i lagerområdet for A II-træ på genbrugsstationerne.

ANVENDELSE

Affaldstræ i kategori II kan genanvendes, hvis de kemiske parametre i affaldstræbekendtgørelsen til produktion af træbaserede materialer overholdes. Dette hænger direkte sammen med en ren oparbejdning samt en god sortering af materialet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal materialet bortskaffes termisk i affaldstrækraftværker.

Kontakt