Sigtning og screening

Alt er klart

Beskrivelse

Grov scrrening af klaringen. Flodsam fra floder og andre vandområder. Generelt meget vådt og derfor affald med lavt indhold.

Oprindelse

Affald fra vandområder og spildevandsbearbejdning. Kan indeholde både forurening fra grovfiltreringen i kommunale rensningsanlæg, samt de træagtige eller affaldsbaserede filtermaterialer fra floder og vandområder.

Anvendelse

Termisk anvendelse til energiproduktion

Soldoverløb

Kontakt