Shreddermateriale

Perfekt brugt biomasse

Shreddermateriale fremstilles af grene og buskads, rødder og de træagtige andele af miljøkompostering. Til dette formål rives og sigtes det endelige materiale. Det tilføres derefter til den termiske udnyttelse i biomassekraftværker. 

På den måde udnyttes restmaterialet fra selve kompostproduktionen på en bæredygtig måde. Det shreddermateriale inkluderer også EEG-afledt biomasse, som er et alternativ til træflis.

Materialet får vi fra leverandører, som inkluderer kommunale og kommercielle anlæg til miljøkompostering, genbrugs- og entreprenørvirksomheder.

shredder_branches9

Makuleret biomasse

Makuleret biomasse

wurzelholz

Trærødder

Trærødder

Kontakt