RDF råmateriale

Værdifuld alternativ

Beskrivelse

RDF råmateriale omtales generelt som affald, der hovedsageligt består af plastfolie, og hvis kvalitet ikke længere er tilstrækkelig til genbrug. Dette plastaffald forarbejdes derefter i yderligere forarbejdningstrin til alternativ brændstof af høj kvalitet, i stedet for traditionelle fossile brændemidler såsom kul og fyringsolie.

EBS-Dokumentation-Abfall-19-12-12-Stand-21.1.15-Fa.-Brüning-003

Oprindelse

Restprodukter der ikke kan genanvendes efter sortering af let emballage, produktionsrester fra industrien, let fraktion fra sorteringen af kommercielt affald

Udnyttelse

Råvaren bearbejdes til alternativ brændstof, og bruges til Co-Firing i kulkraftværker og i cementproduktion.

EBS-P1144519

Kontakt