PRODUKTER

Vores portefølje

Vores produkter inden for energiforsynende bulkgods kan bruges fleksibelt og på mange forskellige måder. Forskellige egenskaber og anvendelsesområder gør det professionelle valg af det rigtige råmateriale og brændemiddel særdeles vigtigt. Hvad enten der er tale om affald til termisk genanvendelse, papiraffald, plastaffald, strøelsesprodukter, organiske jordforbedringsmidler, bark eller træflis til materiale- og termisk genanvendelse – uanset hvilket produkt og hvilket kvalitetsniveau du har brug for, så opfylder vi dine krav og vil være mere end glade for at rådgive dig.

Vi er din pålidelige partner, lige fra indkøb af råstoffer til den ønskede levering. Takket være vores tætte, europæiske netværk tilbyder vi optimal modtagelse– og leveringssikkerhed året rundt, ligesom vi kan reagere hurtigt og effektivt på ændringer i markedet. Vores interne logistikafdeling yder et stort bidrag til denne pålidelighed, efter ønsker og behov kan dine produkter leveres med walking floor-lastbiler eller containertog.