Termisk anvendelse

Til sidst har vi energien

Ved indkøb af trærester og andre affaldsprodukter sørger vi for, at fornybare råvarer anvendes over flere niveauer. Denne strategi er kendt under det tekniske udtryk kaskadeudnyttelse, og står for en effektiv og bæredygtig udnyttelse af råmaterialer.  På et bestemt tidspunkt i et råmateriales livscyklus, er der grænser for dets udnyttelse.

Derfor giver det mening, at sende materialet til termisk genbrug. Dermed opstår der nye energi i form af varme eller strøm. Vi forsyner termiske leverandører i hele Europa med brændemidler. Vi sørger for et jævnt materialeflow og et tilstrækkeligt fyldt lager.