Celluloseindustrien

Basen er træ.

Cellulose er et vigtigt råstof når det kommer til fremstilling af papir. Næsten al den cellulose som produceres på verdensplan, er fremstillet af træ i form af træflis, ofte af industritræ. Der skelnes kvalitativt mellem papirmasse af nåletræ og papirmasse af løvtræ.

Og kvalitetsstandarderne er høje. Vandindholdet i træet skal altid være konstant, og Barkindholdet skal være så lav som muligt. Det er den eneste måde at garantere en høj papirmassekvalitet på.