Celluloseindustrien

Basen er træ.

Cellulose er et vigtigt råstof når det kommer til fremstilling af papir. Næsten al den cellulose som produceres på verdensplan, er lavet af træ i form af træflis, ofte af industritræ. Der skelnes kvalitativt mellem nåletræ og træcellulose.

Og kvalitetsstandarderne er høje. Vandindholdet i træet skal altid være konstant, og barkandelen skal være så lav som muligt. Det er den eneste måde en høj cellulosekvalitet kan garanteres.