Trærødder

Rykket op med rod og fornuft

Oprindelse

Rydning af byggepladser og vedligeholdelsesforanstaltninger

Rydning af byggeplads
Trærødder

Egenskaber

Grov, træagtig og klumpet biomasse

Kvalitet

  • 20 – 250 mm*
  • 40 % vandindhold som årligt gennemsnit
  • ca. 10 % askeindhold

*Jordpartiklerne kan ændres vha. forskellige teknologier for oparbejdning

Kontakt