Affaldstræ

Optimal kaskadeanvendelse

Vi garanterer et pålideligt køb og levering af affaldstræ, da denne råvare for os er mere end blot et affaldsprodukt, der skal bortskaffes. Vi bruger materialet til termisk genbrug, ved at levere det til vores partnere i hele Tyskland og Europa, som driver genanvendelsesanlæg. I varmekraftværkerne bliver dette omdannet til elektricitet og varme.

Med henblik på kaskadeanvendelse og en stigende mangel på råmaterialer, forsøger vi dog først at benytte affaldstræ til materiale anvendelse. Når materialet af tekniske, økonomiske eller juridiske årsager ikke længere kan bruges i trævareindustrien, vil vi køre det videre til kraftværkerne.