Plantekul

Naturligt stof med potentiale

Plantekul, også kaldet biokul, opstår vha. en forkulning af plantemateriale via pyrolyse, og kan have en positiv påvirkning på jordbundslivet. Allerede for over 2000 år siden anvendte de indigene folkeslag i Sydamerika de lovende egenskaber ved dette naturlige stof og dets påvirkninger på jordbundskvaliteten.

Du er velkommen til at kontakte os, så vi bedre kan forstå dine krav og behov, og derefter finder netop det produkt med de egenskaber og kvaliteter, der er vigtige for dig.

Oprindelse

Vi får leveret plantekullet fra nationale og internationale leverandører.

Pflanzenkohle

Egenskaber

På grund af dets porøse beskaffenhed forbedrer det jordens vandbindingsevne permanent. Derudover kan næringsstoffer og sporstoffer oplagres i længere tid på grund af overfladebeskaffenheden og en udvaskning af næringsstoffer reduceres. Disse er dermed i længere tid til rådighed for jordfloraen og planterne.

Ved korrekt anvendelse kan der opstå en øget jordaktivitet, hvorved opbygningen af humusjord forbedres.

Anvendelsesområder

  • til blanding med gødning, kompost, gylle
  • som additiv i biogasanlæg
  • som additiv til strøelsen i stalde
  • i økologiske landbrug iht. gennemførelsesforordning (EU) 2019/2164
Pflanzenkohle

UDNYT FORDELENE

Ved kaskadeanvendelse kan man allerede anvende plantekullets fordele i stalden: Plantekul kan ved spredning i stalden reducere lugten og antallet af fluer. I stalden kommer næringsstofferne (dyreekskrementer) i direkte kontakt med plantekullet og dette "aktiveres", hvilket medfører en gylleforbedring og dermed opstår der også en gødning med høj næringsværdi for jorden.

Kontakt