Trævareindustrien

Spånplader, paller og lignende

Ud over restprodukter fra skoven bruger trævareindustrien også restprodukter fra industrien og brugt træ til at fremstille nye produkter. Når det gælder kaskadeudnyttelse, forsyner vi trævareindustrien samt spånplade- og palleproducenter med træråvarer, hvis kvalitet er for høj til termisk udnyttelse.

Hvad enten det drejer sig om træflis savespåner eller savsmuld, lader vi intet stå i vejen, for at kunne levere det produkt, du ønsker.