Trævareindustrien

Spånplader, paller og lignende

Foruden skovtrærester, arbejder trævareindustrien også med industrirester og brugt træ når der fremstilles nye produkter. Når det kommer til kaskadeanvendelse, forsyner vi trævareindustrien samt spånplade- og palleproducenter med træråstoffer, hvis kvalitet er for høj til en termisk genanvendelse. 

Hvad enten det drejer sig om træflis eller savsmuld, lader vi intet stå i vejen, for at kunne levere det produkt, du ønsker.