Affaldstræ

Afsted til forbrændingsanlægget!

For os er affaldstræ mere end blot et affaldsprodukt, der skal bortskaffes. Det er mest velegnet til en termisk anvendelse. I betydningen kaskadeanvendelse, er det naturligvis kun, hvis materialet af tekniske, økonomiske eller juridiske årsager ikke længere kan genanvendes. Først derefter sender vi det til kraftværkerne for at producere el og varme.

 

AI -A IV

Affaldstræ opdeles i fire forskellige kategorier afhængig af tidligere anvendelse, art og forventet forurening. Til genbrugsprocessen er det vigtigt at opbevare og sortere affaldstræet i henhold til dets kategorier.

  • Vi leverer i hele Tyskland og Europa til vores partnere, der driver forbrændingsanlæg;

ELLER

  • Vi bortskaffer dit affaldstræ.
Er du ikke sikker på hvilken kategori dit affaldstræ hører under? Eller ønsker du at vide mere?
Affaldstræ >>