Tørv

Grundlaget for plantesubstrater

Ved tørv er der tale om et rent naturprodukt. Det organiske sediment opstår i moser, når døde planterester ikke kan nedbrydes fuldstændigt på grund af manglende luft. 

Tørv har særdeles gode biologiske, kemiske og fysiske egenskaber, som tørv vigtige i produktionen af kultursubstrater.

Målgruppe

Jord- og substratindustrien

Tørv

Egenskaber 

DET HELE LIGGER I BLANDINGEN
Hvis et sedimentlag består af 30 procent organisk stof, og resten består af vand og mineraler, så taler vi om tørv. Tørv er et råmateriale, der kan blandes med andre andele for at skabe funktionelle substrater efter behov. 

PH-VÆRDI EKSPERTER
Dette tillader f.eks. at pH-værdien kan tilpasses den specifikke plante. Især frugtplantager eller planter og træer, der foretrækker sur jord, nyder godt af denne egenskab ved tørven.

OPBEVARINGSKAPACITET
Fra en gartners synspunkt, bør tørvens vandlagringskapacitet ikke negligeres. Særlige bladceller kan lagre 15 til 30 gange så meget vand igen selv efter alvorlig udtørring.

Kvalitet og jordpartikel

  • Tørv fra ikke-ulovlige mineområder
    • Sort tørv
    • Hvid tørv
    • Brun tørv
  • Også formalet tørv eller tørt tørv, afhængigt af høstmetode
  • Jordpartikelstørrelse: 00-10, 00-20, 00-40, 10-20, 10-40 osv.

Verwendung 

Torf ist ein wichtiger Bestandteil der Erdenproduktion und wird zusammen mit Rohrinde und anderen Materialien abgesackt. Weiterhin wird Torf auch in Stallungen und in der Geflügelzucht als Einstreu genutzt.

Kontakt