Biomasse

er vores element.

Biomasse – groft sagt den bionedbrydelige del af produkter, affald og restmaterialer fra jord- og skovbrug – er et vigtigt vedvarende råstof (abbr. Nawaro), og som vedvarende energikilde er det en vigtig komponent i energianvendelsen, med den fordel at være en CO2-neutral eller CO2-lav energiforsyning. 

Vedvarende energi, bæredygtighed og vedvarende råmaterialer er kernen i vores forretning. Som markedsførende på det tyske marked, og en vigtig europæisk aktør i den internationale bulkmaterialesektor, har vi stor erfaring inden for vedvarende energi, især inden for biomassemarkedet. Vi har fokuseret på tjenesteydelser i mere end 25 år, og har struktureret handlen mellem råvareproducenter og materialegenvindingsanlæg.

Vi anvender biomasse og forsyner termiske varmekraftværker med brændemidler som træflis, affaldstræ og flis til landskabspleje, men vi leverer også jordforbedringsmidler af høj kvalitet som dækbark, træflis eller strøelse.

Biomasse