Biomasse

er vores element.

Biomasse – groft sagt den bionedbrydelige del af produkter, affald og restmaterialer fra jord- og skovbrug – er et vigtigt vedvarende råstof (abbr. Nawaro), og som vedvarende energikilde er det en vigtig komponent i energianvendelsen, med den fordel at være en CO2-neutral eller CO2-lav energiforsyning. 

Vedvarende energi, bæredygtighed og vedvarende råmaterialer er kernen i vores forretning. Som markedsførende på det tyske marked, og en vigtig europæisk aktør i den internationale bulkmaterialesektor, har vi stor erfaring inden for vedvarende energi, især inden for biomassemarkedet. Vi har fokuseret på tjenester i over 25 år og strukturerer handel mellem råvareproducenter og materiale- og varmegenbrugere.

Vi udnytter biomasse og forsyner kraftvarmeværker med brændsler som træflis, affaldstræ og materiale fra landskabspleje samt leverer jordforbedringsmidler af høj kvalitet som barkflis, træflis og strøelse.

Biomasse