Træspåner

Et rundt produkt

Oprindelse

Træspåner er et biprodukt fra høvlanlæg i forbindelse med yderligere forarbejdning af tømmer.

Træspåne

Egenskaber

  • Nåletræ
  • friskt eller tørt
  • uden bark

Anvendelse

  • til boksstrøelse ved dyrehold
  • som råstof i trævareindustrien eller pilleindustrien

Kontakt