Vores påstand?

Den rigtige og bedste løsning!

TJENESTEYDELSER

Service som et produkt

Vi ser ikke os selv som rene forhandlere, der kun køber produkter og derefter sælger dem igen. Vi er meget mere! Grundet vores enorme netværk, vores mange års erfaring og konstante vækst, betragter vi os selv som en løsningsleverandør. Med ekspertise inden for biomasse, inden for levering og bortskaffelse, vil vi være din partner for en succesfuld virksomhed. 

Vi adskiller os fra andre forhandlere med egen logistik og produktion. Områder som rådgivning rækker langt ud over den blotte handel med bulkmateriale, til materiale- og termisk genanvendelse. Se selv, hvor bredt vores udbud er.

Vores vigtigste aktiv er vores specialistviden, som Brüning Group-teamet har opbygget gennem årene. Vi kender de branchespecifikke standarder – teknisk, certificering osv. – og  supporterer, hvor vi kan. Vi udvikler nye løsninger til kunder eller læssestationer, så den daglige forretning kører bedst muligt og arbejdsgangen optimeres.

Vi investerer i vores kunder eller leverandører, så vores gensidige samarbejde bliver en succes. På grund af de høje krav fra vores forretningspartnere, vokser vi ud over os selv. Specielt oprettede afdelinger som vores “Forskning & Udvikling”, arbejder kontinuerligt på nye koncepter, som så implementeres i andre afdelinger.

IMG_1633

Biomasse

Biomasse blomstrer - selvfølgelig...

audit_bark_mulch

Aftagelse og bortskaffelse

Aftagelse og bortskaffelse

rådgivning

Forskning og udvikling

Forskning og udvikling

BL17

Logistik

Logistik

Emlichheim

Forsyning

Forsyning

Et af vores kerneprodukter er biomasse. Siden 1997 har vi handlet med jordforbedringsmidler, trærester og brændemidler som f.eks tørv, dækbark, råbark og træflis. Materialet giver mulighed for mange synergier inden for international handel. Hvad enten det drejer sig om individuel produktion af jordforbedringsmidler eller termisk- og materialegenanvendelse, så er salgskanalerne forskellige.

Biomasse >>

Bortskaffelse

Vores netværk gør os i stand til at tilbyde omfattende bortskaffelse, herunder fuld bortskaffelse ved forespørgsel. Med talrige kunder, læssestationer, egen logistik og en intern opdeling af områderne, kan vi fuldt ud tilpasse vores kunders behov.

Bortskaffelse >>

Forsyning

Hvad enten det drejer sig om materiale eller termisk genbrug, er vores mål at være en pålidelig partner i et langsigtet forretningsforhold. Vi behandler en mindre virksomhed, som vi kun leverer til få gange om året, med lige så meget engagement som et kraftværk, som vi forsyner med flere lastbiler om ugen.

Forsyning >>

Energiomstillingen er i fuld gang. Takket være vores mangeårige ekspertise inden for kraftværksforsyning, er vi blevet en vigtig strategisk partner i forbindelse med ressourcebevarelse ved bygning eller ombygning af nye kraftværker.

Rådgivning >>