Affaldstræ A IV

Træbeskyttelsesmidler og andre forurenende stoffer kan påvises