Et sikkert nummer

med Brüning Group

Kraftværker

kraftigt forsynet

Vi kan se tilbage på mere end 25 års erfaring på markedet for energiforsynende bulkmateriale råstoffer. Vi startede med delvis levering til forskellige typer kraftværker, hvad enten  det drejede sig om affaldsforbrændingsanlæg og kraftværk med alternativ brændstof, eller kraftværker til affaldstræ og frisk træ. Alt efter dine behov, leverer vi de nødvendige mængder materiale i den ønskede kvalitet. I løbet af denne periode, har vi også specialiseret os i at levere fuld forsyning til biomassekraftværker.

Genanvendelig energi, bæredygtighed og naturlige ressourcer er de ting vi satser på. Inden for energigenvinding er det primære mål at erstatte de primære energikilder som kul, olie eller naturgas, trin for trin, med vedvarende energi.

Derudover dækker vi med Waste-to-Energy alle affaldsprodukter, der ikke er biomasse og ikke falder ind under kategorien træ. I dette segment har vi også et uafhængigt leverandørnetværk, og har opbygget et solidt fodfæste. 

Vi kompenserer nemt for regionale leveringsflaskehalse med vores overregionale forsyningsnetværk, og dine varer når deres destination som planlagt. For vores kunder holder vi altid øje med det skiftende marked. Vi arbejder efter de seneste lovkrav, og observerer udviklingen af nye markedsdeltagere og nye produkter.

Biomassekraftværker

Vi leverer delmængder til kraftværker på tværs af Tyskland og Europa, og leverer til flere kraftværker som deres eneste råvareleverandør. Grundet vores mangeårige erfaring og kompetencer inden for området af vedvarende energi, er vi en pålidelig partner når det kommer til oprettelsen af et passende brændselskoncept. Uanset om du ønsker at drive et anlæg inden for affaldstræ eller området med frisk træ, støtter vi dig allerede i planlægningsfasen, og anbefaler os derefter som din fuldgyldige leverandør af råvarer.

Vores virksomhed står for bæredygtighed, når det kommer til håndtering af de naturlige ressourcer. Af denne grund leverer vi til termisk anvendelse kun brændsel fra industrien, skovbrug og landskabspleje, som ikke længere kan bruges i produktionen. Vi er altid opdateret med det aktuelle marked, og tænker altid et skridt længere når det kommer til vores planlægning og levering.

Loven om vedvarende energikilder (EEG) 2009, 2012, 2017 og 2021 fremmer produktionen af elektricitet fra biomasse, for at beskytte klimaet og miljøet. En betingelse er bl.a. brugen af vedvarende råvarer. Som eksperter i lovbestemmelserne i EEG, forstår vi også hvordan man sikrer, at du som kraftværksoperatør, får det bedst mulige vederlag ved at kunne overholde og bevise den lovmæssigt foreskrevne kvalitet.

Vi er aktive i hele Tyskland inden for produktion af energitræ, og mobiliserer det træ der kræves, for at forsyne vores kunder med biomassekraftværker. Vi skelner mellem udbuddet af frisk- og affaldstrækraftværker. Vores målsætning er altid at levere den bedst mulige kvalitet, til et rimeligt prisforhold. Se for dig selv!

Affaldstrækraftværker

Træbaserede materialer og massivt træ, der overstiger forureningsindholdet og grænseværdierne for materialegenanvendelse i henhold til affaldstræreglerne, anvendes også i affaldstrækraftværkerne. De mindre anlæg kan afbrænde forurenet affaldstræ i kategori A I og A II, mens de større anlæg op til 10 MW kan afbrænde hele træsortimenter fra A I til A IV.

Vores faste leverandørbase omfatterbl.a. virksomheder inden for genbrug, containerservice, pallegenbrug og kommunalt genanvendelse af affald.

 

Fra vores leverandører indhenter vi faste leveringsmængder eller spotmængder svarende til markedet, afhængigt af kontrakten. Grundet en langvarig og regelmæssig kontakt med vores mange leverandører, kan vi altid forsyne vores kraftværkskunder med de mængder de skal bruge.

Kraftværk til frisk træ

Kraftværk til frisk træ har brug for organisk brændemiddel, såsom materiale fra landskabspleje, skovtrærester eller træ fra plantager med energitræer, der er specielt plantet til energiproduktion.

Til indkøb af materialer til kraftværker til frisk træ, arbejder vi tæt sammen med skovvirksomheder, have- og anlægsgartnervirksomheder, men også med byer og kommuner. Der produceres meget resttræ ved den nødvendige vej- og rydningsvedligeholdelse samt vedligeholdelsesarbejde i offentlige grønne arealer, som er velegnet som energitræ. Selv skovtrærester, fra f.eks. kraftige storme, er ideel til termisk genopretning.

 

Det materiale vi indsamler fra beskæringer af træer og buske, bliver indsamlet på en central plads indtil der er en tilstrækkelig stor mængde så det kan skæres, og transporteres med en container eller lastbil med glidende gulv, og derefter ankomme direkte til kraftværket.

Vi er særligt opmærksomme på regionaliteten af de råvarer, som vi leverer til de respektive kraftværker. Sammen med vores logistik afdeling arbejder vi på at afkorte transporten. Som regel lader vi også virksomheder fra regionen udføre snitningen.

Som kraftværkskunde kan du regne med os. Vi tilpasser os fuldt ud dit kraftværks behov, og udvikler et skræddersyet forsyningskoncept. 

Affaldsforbrændingsanlæg og kraftværker til alternativ brændstof

Affaldsforbrændingsanlæg (MVA) og kraftværker til alternativ brændstof (EBS-kraftværker) benytter sig af den energi der findes i affaldet,  og hjælper dermed også til at reducere mængden af affald som skal deponeres og oplagres.

EBS-kraftværker benytter sig af forbehandlet affald, og bruger dette som erstatningsbrændsel i termisk anvendelse. Affald med en høj brændværdi benyttes derfor med et effektivt energiindhold.

Vi giver dig mulighed for at nyde godt at vores pålidelige forsyninger. Vi vil med glæde levere den brændselsmængde du har behov, og oparbejde et langvarigt samarbejde.

FULD FORSYNING

Vi sørger for det hele og sikrer et konstant flow af materialer – garanteret!

householdwaste1

Tailored Waste

Vi skaber brændstof efter dine behov.

Waste-to-Energy

Vores service - Din fordel

Området Waste-to-Energyaste-to-Energy er et solidt område for os, og vi har et fremragende netværk. Vores faste leverandørbase inkluderer kommunelle genbrugsvirksomheder, private bortskaffelsesvirksomheder, genbrugspladser og containertjenester. Fra vores leverandører indhenter vi faste leveringsmængder eller spotmængder svarende til markedet, afhængigt af kontrakten. Vores omfattende netværk af leverandører yder et afgørende bidrag til at sikre, at kraftværkskunderne altid forsynes med de nødvendige mængder.

Takket være vores langfristede sikring af råmaterialer, samt et smidigt lagerkoncept, kan vi også ved uforventede forhindringer eller forsyningsproblemer, finde frem til en hurtig løsning til dig. Forhindringer er noget som motiverer os til at finde hurtige og fleksible løsninger, som kan overbevise vores kunder.

I hele Europa

Det vigtigste er godkendt!

Ved ind- og udførsel af affald skal der gennemføres en godkendelsesprocedure, den såkaldte notificering . Myndigheden i oprindelseslandet, eventuelt transitlandet, og myndigheden i destinationslandet er involveret i denne proces. I Tyskland er eksportører (notificerede) ifølge loven om affaldsforsendelse, forpligtet til på forhånd at indhente de officielle tilladelser fra alle involverede myndigheder. Tilladelserne er generelt gyldige i et til højst tre år. Den eneste undtagelse er affald, der er på den såkaldte “grønne liste”. 

Da der ikke er tale om et stærkt forurenet, problematisk affald, kræves der ingen notificering. Især når det kommer til termisk genanvendelse af affald, kræves der derfor et meget intensivt materialetjek, og internationale varestrømme overvåges nøje.

Notificering>>

Kontakt