Transportgods

Bulkmateriale og affald fra A til B

Vi har dokumenteret ekspertise inden for transport af bulkmateriale, uanset type. Takket være vores mange års erfaring, kan vi her falde tilbage på en omfattende viden. Hvad enten der er tale om affaldstræ, materiale til landskabspleje, træflis, bark, dækbark, kompost eller træpiller, så er ingen last for problematisk for os, og ingen afstand er for lang. 

Som en EfB-certificeret virksomhed er vi også meget fortrolige med affaldstransport. Vi sørger for  transport af alt affald, der ikke er underlagt overvågning ift. §53 i loven om genbrugshåndtering.