Skovflis

Frisk fra skoven

Oprindelse

 • Træflis fra skovbrug, kronetræ og høst af energitræ

Udnyttelse

 • som materiale i MDF-produktion (forudsat at de overholder kvalitetsretningslinjerne)
 • termisk i lille forbrændingssystemer <1,5 MW, varmeanlæg for biomasse og biomassekraftværk

Egenskaber

 • Vandindhold: Årligt gennemsnit 40 – 45  %
 • Brændværdi: ca. 2,50 MWh/kg
 • Jordpartikel: G30 – G100 / P 16 – 100
 • små mængder blade og nåle

Certifikat

 • EEG-kompatibel
 • REDII-kompatibel
 • FSC®
 • PEFC
 • SBP
 • NTA 8080

Kontakt