Tailored Waste

eller skræddersyet affald

Et problem, som kraftværksoperatørerne står over for, er de løbende nye krav i erhvervsaffaldsforordningen og udviklingen af affaldsmarkedet. Vi har derfor udviklet et skræddersyet produkt for en bæredygtig genbrug af affaldet.

Med Brüning Tailored Waste giver vi operatører af forbrændingsanlæg mulighed for at påvirke sammensætningen af brændemidlet, og de parametre, der er vigtige for dem.

På grund af en række ændringer, er sammensætningen af kommrcielt affald ændret væsentligt, bl.a. gennem en mere intensiv sortering af affaldet i forhold til den nye erhvervsaffaldsbekendtgørelse. Denne sammensætning resulterer i en alt for høj brændværdi. Dette fører til lavere forbrug eller gennemløb, og reducerer dermed den samlede mængde affald, der kan genanvendes via termiske systemer.

Dette resulterer i betydelig økonomisk skade, da kraftværkerne bliver betalt for afbrænding og ikke skal betale for deres brændemiddel som konventionelle kraftværker. Derudover fører de høje brændværdier til større slid på forbrændingsanlæggene, da de ikke er designet til denne brændværdi, og hyppige nedetider på grund af skader er resultatet.