Husholdningsaffald / kommunalt affald

Mere end blot affald til deponering

Beskrivelse

Kommunalt affald er alt affald der kommer fra kommunale indsamlinger, det vil sige fra private husholdninger. Sammensætningen består af alle typer for affald som kan smides ud, det vil sige madrester, plastaffald, papir, glas, tekstiler, gummi og mineralske komponenter.

Oprindelse

Kommunal affaldsindsamling “sort skraldespand”

Udnyttelse

Termisk udnyttelse til energiproduktion eller oparbejdning i en MBT. Den organiske andel stabiliseres ved hjælp af en rådne- og soldningsproces, hvorefter den deponeres. Den resterende del anvendes termisk.

Kontakt