Træflis

Af god herkomst

Oprindelse

  • Træflis fra skovbrug, kronetræ og høst af energitræ

Udnyttelse

  • som materiale i MDF-produktion (forudsat at de overholder kvalitetsretningslinjerne)

  • termisk i lille forbrændingssystemer <1,5 MW, varmeanlæg for biomasse og biomassekraftværk

Egenskaber

  • Vandindhold: Årligt gennemsnit 40 – 45 %, ved forespørgsel også muligt for forhåndsopbevaring
  • Brændværdi: ca. 2,70 MWh/kg
  • Jordpartikel: G30 – G100 / P 16 – 100
certification_manager

Certifikat

  • EEG-kompatibel
  • REDII-kompatibel
  • PEFC, FSC® og SBP [vorher zu prüfen]

Kontakt