Shreddermateriale

Bæredygtig genbrug af restmaterialer

Shreddermateriale som stammer fra grene og buskadser, rødder samt den træagtige del af miljøkompostering, egner sig bedst til en termisk anvendelse i biomassekraftværker. Som brændemiddel er det et alternativ til træflis, og falder under kategorien af EEG-afledt biomasse.

Hvad enten der er tale om makuleret biomasse eller trærødder – med vores omfattende leverandørnetværk, hvilket inkluderer kommunale og kommercielle anlæg til miljøkompostering, genbrugs- og entreprenørvirksomheder, kan vi uden problemer levere hvad du har brug for.

Vi leverer shreddermateriale til en termisk anvendelse, som passer til dine krav og behov.

Shreddermateriale >>