Træflis

Bedste brændværdi

Enhver opvarmning med træflis har brug for et bestemt træbrændstof for at kunne fungere. Afhængig af træsorten, kan forskellige centrale egenskaber ved træflisen variere, og dermed påvirke brændværdien. Det gælder især vandindholdet, som har betydning for brændværdi og holdbarhed. Træflis frisk fra skoven indeholder for eksempel 45 til 55 % vand.

Takket være en lav restfugtighed på under 25 %, er vores træflis ideelt egnet til opbevaring og opnår en optimal brændværdi (ca. 4 kWh/kg) med et lavt askeindhold ved opvarmning. Barkandelen har også indflydelse på brændværdien. Jo højere andel, jo lavere kvalitet og dermed brændværdi.