VIRKSOMHEDER

Vores forretning

Vi er markedsførende i Tyskland, og specialiserer os i handel med energiproducerende bulkmaterialer. Vores tætte netværk gør det muligt for os at reagere hurtigt og effektivt på ændringer i markedet, både nationalt og internationalt. 

Vi tilbyder ikke kun en pålidelig levering og bortskaffelse til vores forretningspartnere og kunder, men også logistik, alt fra én kilde. Vi er opmærksomme på bæredygtighed og kvalitet, og handler lovligt, i overensstemmelse med gældende retningslinjer, og altid retfærdigt.

Grundlæggende mission

Mål for fremtiden

1. Vi forstår vores partneres forretning og imødeser deres behov.

2. Vi professionaliserer vores ledelsesaktiviteter.

3. Vi genererer 50 % af vores bruttoavance med internationale varestrømme i mindst 35 lande. 

4. Vi udvider løbende vores forretning på vores hjemmemarked i Tyskland. 

5. Vi koncentrerer os om vores kerneydelser.

6. Min. 50 % af vores salg er sikret på mellemlang til lang sigt i forhold til indkøb og salg. 

7. Vi øger vores effektivitet og professionalisme gennem digitale anvendelser

8. Vi vokser også gennem opkøb.

9. Vi genererer salg på 220 mio. EUR og opnår en EBITDA på 5 %.