biologisk sigtning

Anvend restfraktionerne

Beskrivelse

Foruden den overvejende andel af naturligt træ, indeholder materialet urenheder som glas, tekstiler, knogler, affaldstræ samt især folieaffald og hård plast.

Oprindelse

Soldoverløb af kompostering af kommunelt organisk affald (bioton)

Udnyttelse

Afhængigt af dets kvalitet sendes soldoverløbet til videre oparbejdning for at fjerne forurening, med det formål at producere EEG-kompatibelt brændemiddel fra det naturlige træindhold. De dårligere kvaliteter anvendes i affaldsvarmekraftværker til produktion af energi.

Siebüberlauf-MEG-(2)

Lovbestemmelser

EEG 2017, når det bruges som EEG-brændstof

Kontakt