Notificering

I overensstemmelse med loven

Ved import og eksport af affald skal dette deklareres præcist, hvilket er forbundet med en stor bureaukratisk indsats. Denne ret tidskrævende og besværlige proces er begrundet i miljøbeskyttelse. Især når det kommer til termisk genbrug, vil andre europæiske lande naturligvis gerne vide præcist, hvilket materiale der kommer ind i landet for at blive genbrugt der. 

Som en international virksomhed har vi oprettet en dedikeret afdeling til dette formål. Teamet i fagafdelingen har siden 2015 varetaget udarbejdelsen af ansøgninger (notificeringer) om godkendelse af eksport af affald, så vi forsvarligt kan transportere dit materiale over de respektive landegrænser.