Papirindustrien

En branche med en lang tradition

Selv i en tidsalder med tablets og mobiltelefoner, er papir uundværligt. Hvad mange ikke ved, er, at papir fremstilles af fibre, der primært kommer fra råmaterialet træ, såsom mekanisk papirmasse og genbrugspapirmasse. De fungerer så som fiberråmaterialer i papirproduktionen, som senere bestemmer papirproduktets egenskaber.

Processen med papirproduktion med træ som grundråstof, er opdelt i to trin. Først forarbejdes træ til cellulose ved hjælp af kemiske eller mekaniske metoder, som derefter videreforarbejdes til papir. 

Hvis papiraffald anvendes som fibermaterialer til papirproduktion, forarbejdes det også ved hjælp af kemiske eller mekaniske metoder.

Vi er din kompetente kontakt inden for træ og papiraffald til papirproduktion. Vi leverer træflis fra industritræ i den ønskede kvalitet eller den ønskede type affaldspapir.