Papirindustrien

En branche med en lang tradition

Selv i en tidsalder med tablets og mobiltelefoner, er papir uundværligt. Hvad mange ikke ved er, at papir er lavet af fibermaterialer, som i dag hovedsageligt udvindes af råvaren træ, såsom træmasse og sortering af papiraffald. Disse tjener så som fiberråmaterialer i papirfremstillingen, hvorigennem papirproduktets egenskaber senere bestemmes. 

Processen med papirproduktion med træ som grundråstof, er opdelt i to trin. Først forarbejdes træ til cellulose ved hjælp af kemiske eller mekaniske metoder, som derefter videreforarbejdes til papir. 

Hvis papiraffald anvendes som fibermaterialer til papirproduktion, oparbejdes det også ved hjælp af kemiske eller mekaniske metoder.

Vi er din kompetente kontakt inden for træ og papiraffald til papirproduktion. Vi leverer træflis fra industritræ  i den ønskede kvalitet eller den ønskede type sortering af papiraffald.