Rundtømmer

Kvalitet fra skoven

Uanset om det er savet rundtræ, industritræ eller energitræ fra bæredygtigt skovbrug. Som PEFC-, FSC®- og SBP-certificeret virksomhed opfylder vi alle standarder.

De forskellige serier er lige så varierede som deres anvendelsesformål. Afhængigt af kundens krav kan vi levere de ønskede serier.

Logfiler og deres anvendelse

Energitræ

Oprindelse
certificerede skove, landskabsbevarende foranstaltninger

Egenskaber/kvalitet
(Rund) tømmer der hverken er egnet til savning eller opfylder standarder og kvalitetsretningslinjer som industritræ gør, kan stadig bruges til termisk udnyttelse. Med andre ord kan sådant træ også udnyttes fornuftigt.

Udnyttelse
Kombinerede kraftvarmeværker og varmeværker

Rundholz

Industrielt træ

Oprindelse
certificerede skove

Egenskaber/kvalitet
Træ, der ikke opfylder kvalitetskriterierne for rundsav, men stadig opfylder standarderne for industritræ og følger deres kvalitetsretningslinjer, kan bruges som materiale.

Udnyttelse
Pulp-, papir- og papindustrien

Rundsavet træ

Oprindelse
certificerede skove

Egenskaber/kvalitet
Kævler eller rundtømmer af høj kvalitet til produktion af f.eks. savet træ eller paller, hvilket svarer til den højeste værditilvækst af træet.

Udnyttelse
Savværker

Kontakt