Pilleindustrien

Efterspørgslen stiger

Hvis træ ikke kun bestod af 50 % kulstof, kunne man forsøge at presse diamanter ud af det. Men det er sådan at træpiller, små uslebne diamanter inden for træbrændstof, bliver til.

Grundmaterialet er som bekendt træ – tørrede, naturlige restprodukter fra savning såsom savsmuld, træspåner og træflis, der presses til små stavformede træpiller.

Vi sørger for levering af de tilsvarende restprodukter fra savning. Vi tager os pålideligt af din forsyning for en smidig pillefremstilling. Vi kan forsyne dig med savsmuld, træspåner eller træflis i den ønskede mængde og kvalitet. 

Restprodukter fra savning >>