Landskabsplejeflis

Alt til genanvendelse

Oprindelse

 • Vedligeholdelse i forbindelse med profilsektion i forbindelse med rydning, vedligeholdelse af levende hegn, rydning af træer eller naturbeskyttelse
Biomassekraftværk

Udnyttelse

 • som materiale i MDF-produktion (forudsat at de overholder kvalitetsretningslinjerne)
 • termisk i lille forbrændingssystemer <1,5 MW, varmeanlæg for biomasse og biomassekraftværk

Egenskaber

 • Vandindhold: Årligt gennemsnit 40 – 45  %
 • Brændværdi: ca. 2,50 MWh/kg
 • Jordpartikel: G30 – G100 / P 16 – 100
 • små mængder blade og nåle
certification_manager

Certifikat

 • EEG-kompatibel
 • REDII-kompatibel
 • Landskabsplejecertifikat / Oprindelsesgarantisystem (OmniCert) [vorher zu prüfen]
 • NTA 8080

Kontakt