Træflis

bearbejdet på egen hånd

Som forhandler tilbyder vi alle former for træflis, hvad enten det er til forbrænding og energiproduktion, til videreforarbejdning i pille- og trævareindustrien, samt papir- og celluloseindustrien eller som bedafdækning. Hvis det er nødvendigt, hugger vi også industritræ som en service sammen med eksterne samarbejdspartnere og oparbejdningsvirksomheder. 

Kontakt os for at tjekke mulige muligheder, samt for at fastlægge de relevante ramme- og transportbetingelser. Vi hjælper gerne!

Biomassekraftværk

Træflis som brændemiddel

Vi forsyner småanlæg og biomassekraftværker med træflis med skov- og savværksflis, samt genbrug af flis fra affaldstræ i kategori A 1.
Flere oplysninger  >>